Bóg rodzi sie w Człowieku - spektakl

Dnia 30 grudnia 2019 roku mogliśmy raz jeszcze przeżyć magię świąt Bożego Narodzenia. Właśnie tego dnia grupa teatralna „Teraz MY” , działająca w Rypińskim Domu Kultury wystawiła na deskach kinoteatru „Bałtyk” spektakl świąteczny.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wsłuchać się w ważne słowa oraz włączyć w wspólne śpiewanie kolęd z aktorami. Spektakl bawił i wzruszał, mocno akcentował istotę Bożego Narodzenia, podkreślał wagę wspólnego świętowania i otwierania się na potrzeby bliźnich.

Grupa teatralna „Teraz My” powstała we wrześniu w skutek realizacji warsztatów teatralnych projektu „Aktywny Senior”, który wsparła Fundacja Lotto. Patronatem honorowym projekt objęła poseł na Sejm RP Anna Gembicka, która obecna była na przedstawieniu.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Rypin – Paweł Grzybowski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i wspólnie z panią poseł i dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty – Martą Jadzińską wręczyli kwiaty artystom.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się