grafika
Chór Seniora "Srebrny Włos"

Chór powstał w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora domu kultury Euzebiusza Zaleśkiewicza, który był jego pierwszym i długoletnim nauczycielem. W skład chóru weszli ci członkowie klubu seniora, którzy przejawiali talent wokalny i chcieli czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta. W niedługim czasie chór miał na swoim koncie tak bogaty repertuar, że zaczął koncertować najpierw w swoim środowisku, potem dla szerszej publiczności na terenie miasta, a następnie w zaprzyjaźnionych klubach Seniora na terenie byłego woj. włocławskiego i poza jego granicami. Swój dorobek poddawał konfrontacjom uczestnicząc w  różnego typu przeglądach i konkursach organizowanych nie tylko dla Seniorów. Przykładem mogą być np. odbywające się w owych latach konkursy piosenki radzieckiej, w których uczestniczyła przeważnie młodzież. Wielokrotnie chór brał udział w przeglądach pn. „O zegar czasu” w Aleksandrowie Kujawskim, które w tamtych czasach wyłaniały reprezentantów na ogólnopolskie konfrontacje artystycznego ruchu seniorów „ARS” w Bydgoszczy. Nasi śpiewający Seniorzy wielokrotnie otrzymywali nominacje na bydgoski „ARS”. Chór od 20 lat prezentuje swój dorobek oraz korzysta z warsztatów artystycznych podczas Zlotów Zespołów Artystycznych Klubów Seniora  odbywających się co roku w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy. W 2007 roku chór obchodził swoje 30-ste urodziny, przetrwał ten długi czas dzięki życzliwej opiece domu kultury i dobrych nauczycieli, którymi byli: wspomniany już Euzebiusz Zaleśkiewicz, przez kilka lat Witold Dzięgielewski oraz Andrzej Korzeniewski i wreszcie dyrygent  Stefan Dąbrowski, który prowadził ten chór grubo ponad 10 lat. Obecnie chór prowadzi Artur Osiński. Naturalnie o jego przetrwaniu i kondycji decydował też napływ nowych członków. Z pierwszego, licznego składu do dzisiaj pozostali nieliczni. Wielu z nich odeszło na zawsze, ale pamięć o nich pozostanie chociażby na pożółkłych już fotografiach, w kronikach klubu i domu kultury, a także w zbiorach prywatnych Seniorów oraz ich rodzin.

Chór Seniora posiada na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, ale największym osiągnięciem jego członków jest możliwość „spełniania się” i miłość do śpiewu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się