grafika
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 

 

Pierwsze eliminacje powiatowe do XVIII OKR według zachowanych kronik kulturalnych odbyły się w 1972 roku. Brało w nich udział 33 uczestników. Konkurs podzielony był na piony, odpowiadające dzisiejszym kategoriom. Laureatów wyłaniało jury złożone z lokalnych znawców poezji, instruktorów domu kultury, polonistów rypińskich szkół.  Z roku na rok  liczba uczestników konkursu niestety malała. Dla przykładu w 1979r. w trzech pionach: amatorów, szkół podstawowych, szkół średnich wzięło udział 19 recytatorów, w roku 1983 było już ich tylko dwunastu. Dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie OKR wzrosło, o czym świadczy liczba uczestników. W 2001r. udział wzięło 24 recytatorów.  W 2003 roku w eliminacjach powiatowych wzięło udział 28 uczestników. W kategorii dorosłych świetnie zaprezentowała się wówczas śp. Maria Wojtysiak członkini Klubu Seniora „Srebrny Włos” działającego przy domu kultury, zdobywając I miejsce.  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbywały się wiosną każdego roku. Od kilku lat to cykliczne wydarzenie kulturalne ze względu na słabe zainteresowanie młodzieży i dorosłych turniejami poetyckimi nie odbywa się na etapie powiatowym. Nieliczni chętni próbują swych sił bezpośrednio na eliminacjach rejonowych we Włocławku. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się