grafika
Zlot Zespołów Artystycznych Klubów Seniora

 

 

W 2016 roku Zlot Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy odbył się po raz 31.

Wszystko zaczęło się w 1984 roku od pomysłu ówczesnej przewodniczącej rypińskiego Klubu Seniora „Srebrny Włos” Lucyny Marynowskiej, która chciała uatrakcyjnić program spotkań Seniorów oraz pobudzić ich do większej aktywności. Pomysł przewidywał 2-3 dniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym w Sinicy, położonym nad jeziorem otoczonym lasami, niedaleko Rypina. Pierwszy wyjazd do Sitnicy udało się zorganizować w tym samym roku dzięki przychylności i życzliwości zakładów pracy, które były w posiadaniu większości domków wczasowych. Pobyt rypińskich Seniorów w Sitnicy miał charakter wypoczynkowo-rekreacyjny. Kontynuacji tego pomysłu podjął się ówczesny dyrektor RDK Andrzej Korzeniewski, który wraz z instruktor Danutą Gronkowską, poszerzył jego zasięg na wojewódzki. Do współpracy zaproszono WOK w Bydgoszczy oraz PKPS we Włocławku. Po kilku edycjach zlotu kontynuatorami jego pozostały do dziś dwie instytucje: włocławski PKPS i dom kultury w Rypinie.

Początkowo Zloty miały charakter także rekreacyjno-wypoczynkowy połączony z prezentacjami artystycznymi klubów seniora. Już wtedy propozycje repertuarowe były bardzo różne, a wykonywały je zespoły folklorystyczne, chóry, zespoły wokalne, a nawet Teatr Poezji, który działał przy rypińskim klubie „Srebrny Włos”. Sitnickie prezentacje Seniorów nigdy nie miały charakteru konkursu, a jedynie przeglądu. Wszystkie zespoły otrzymywały (tak jest do dziś) jednakowe, pamiątkowe upominki i dyplomy.

Schemat Zlotów co roku jest niemal niezmienny, lecz spotkania są inne, niepowtarzalne, dzięki ich uczestnikom. którzy zawsze wnoszą coś nowego, zabawnego. W ciągu trzech dni zespoły prezentują swoje programy artystyczne, zawierające różnorodny repertuar od folkloru, głównie kujawskiego, dobrzyńskiego, a także z innych regionów Polski, po stare, zapomniane melodie ludowe, do współczesnych przebojów oraz własnej twórczości tekstowej z wykorzystaniem znanych melodii. Na 31 pierwszym zlocie pierwszy raz miała miejsce inscenizacja dziewiętnastowiecznego wesela dobrzyńskiego w wykonaniu klubu seniora „Srebrny Włos” z Rypina. W oryginalnych ludowych strojach charakterystycznych dla naszego regionu, w asyście kapeli weselnej oraz z udziałem powozów konnych zebrani na Zlocie seniorzy i goście mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w weselnych obrzędach.  Po występach artystycznych każdy zespół oddzielnie uczestniczy w zajęciach warsztatowych, mających na celu korygowanie błędów wykonawczych. Po zajęciach obowiązkowych członkowie zespołów biorą udział w wieczorkach integracyjnych, loterii fantowej, konkursach, ognisku z pieczeniem kiełbasek, wspólnym śpiewaniu i zabawie.

Przywiązanie do spotkań sitnickich nie słabnie wśród Seniorów. Nic dziwnego, że niektóre kluby odliczają czas od zlotu do zlotu. Kontynuowanie spotkań w Sitnicy wynika z potrzeby ich uczestników. To oni tworzą historie zlotów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się