banerek modernizacja 2.JPG
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
14 15 16 17 18 19 20
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
baner kup bilet 3.JPG
baner kino.JPG
banerek ministerstwo.JPG
banerek facebook.JPG
banerek twitter.JPG
banerek modernizacja.JPG
grafika
Historia

 

 

Kartka z kalendarza …

               Rypin posiada bardzo bogate tradycje kulturalne. Zanim doszło do powołania domu kultury w Rypinie na rozwój kultury w naszym mieście miały wpływ pewne wydarzenia sprzed kilkuset lat, które przedstawiamy poniżej:

1881 rok -  dzięki staraniom Władysława Cholewińskiego powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która to odgrywała w owym czasie istotną rolę w życiu kulturalnym miasta. To właśnie przy OSP powstał pierwszy teatr dramatyczny i orkiestra dęta.

1900 rok – powstało Towarzystwo Muzyczno – Dramatyczne „Lutnia”, przy którym funkcjonowały kilkuosobowy zespół orkiestry smyczkowej i sekcja dramatyczna.

1902 rok – rozpoczął działalność męski chór „Lutnia”.

1918 – 1939 – (okres międzywojenny) - działały w Rypinie dwie placówki kulturalne: Dom Ludowy z czytelnią oraz Biblioteka Publiczna. Dom Ludowy był jakby pierwowzorem powołanego w 1956 roku Powiatowego Domu Kultury. Wcześniej, jak i po wojnie w powołanej placówce odbywały się różnorodne spotkania, odczyty, a także różne inne wydarzenia kulturalne. Warto dodać, że placówki kulturalne typu: świetlice, domy kultury, kluby powstawały po wojnie na terenie całego powiatu.

19451948 - powstanie i działalność  pierwszego domu kultury i świetlicy w Skrwilnie.

1956 rok – powołanie Powiatowego Domu Kultury w Rypinie

               Historia domu kultury powołanego w 1956 roku związana jest z budynkiem przy ul. Kościuszki 10, obiektem zwanym Katolikiem, zbudowanym przed wojną ze składek parafian. Odbywały się w nim m.in. różnego typu spotkania dobroczynne, poczęstunki dla dzieci, szczególnie przy okazji kościelnych uroczystości. Tam też miały miejsce  bale, na których bawiła się elita naszego miasta. W budynku tym niektóre pokoje zamieszkiwali księża, co trwało jeszcze kilka lat po powołaniu Powiatowego Domu Kultury.

               Pierwszym kierownikiem domu kultury był Edward Wysokiński. Skupił się on przede wszystkim na działaniach adaptacyjnych i technicznych, które przyczyniły się do właściwego na ówczesne potrzeby przystosowania bazy lokalowej, adekwatnej do prowadzonej działalności kulturalnej. Placówka wówczas otrzymała używany sprzęt – meble i biurka z Inowrocława.

1958 rok

Kierownictwo placówki objął Stefan Świeczkowski, który w styczniu 1958 roku reaktywował chór męski „Lutnia” działający do lat 80 – tych. Dyrygentem chóru był kierownik placówki. Chór swoimi występami uświetniał ówczesne uroczystości państwowe i kościelne. Okres ten był czasem poszukiwania stałych form pracy, nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami, rozszerzania działalności kulturalnej.

1960 rok

               Kierownikiem placówki został Adam Dec. W tym okresie nastąpił dynamiczny rozwój domu kultury. Swoją działalność artystyczną kontynuował nadal chór „Lutnia”, powstały sekcje: plastyczna, szachowa, radiowa, modelarska, teatralna. Pracował też zespół taneczny, klub „Starego Człowieka” oraz zespoły muzyczne. Dla mieszkańców miasta organizowane były kursy tańca towarzyskiego, turnieje szachowe, kursy języków obcych, bale maskowe dla dzieci. Swoje funkcjonowanie od 1 grudnia 1965 roku rozpoczęło także Społeczne Ognisko Artystyczne, w którym naukę gry na instrumentach pobierali najmłodsi.

               Od 1963 do 1965 roku pod opiekę domu kultury przeszła orkiestra dęta, której dyrygentem był Zygmunt Rychlewski. Lata 60 – te obfitują w wiele wydarzeń kulturalnych i propozycji artystycznych, z których korzystało bardzo wielu mieszkańców. W tym czasie powstała powiatowa poradnia Instruktażowo-Metodyczna Domu Kultury, która otaczała opieką wszystkie placówki kulturalne działające w powiecie. Zaistniały takie imprezy kulturalne jak: Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych (z udziałem kapel z Rypina, Brodnicy, Aleksandrowa Kujawskiego, Włocławka), Festiwale Kulturalne Związków Zawodowych, przeglądy artystyczne, przeglądy szkolne, programy artystyczne - np. ciesząca się niesamowitym zainteresowaniem  „Niedziela na wsi”. Organizowane były  artystyczno – sportowe Turnieje Gromad - np. Starorypin – Pręczki, Turnieje Miast - Rypin – Sierpc, jak również turnieje: szachowe, wiedzy społeczno – politycznej oraz olimpiady wiedzy różnorodnej tematyki.  W tym okresie organizowano imprezy cykliczne takie jak: Konkurs Piosenki Radzieckiej, czwartkowe spotkania przy świecach z poetami, literatami, malarzami, artystami, jak również eliminacje powiatowe Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich.

1970 rok

               We wrześniu 1970 roku kierowanie domem kultury powierzono Marii Kalicieckiej.  Rozpoczęto remont piwnic znajdujących się w budynku, które zaadaptowano na klub „Piwnica” – siedzibę działającego od 4 stycznia 1972 roku Towarzystwa Miłośników Ziemi Rypińskiej. Kierownictwo nad Klubem objął instruktor PDK – Bogdan Balcerowicz.

               Dom kultury ciekawymi propozycjami kulturalnymi nie tylko raczył mieszkańców miasta, ale prowadził działalność kulturalną poza jego granicami. Wyjazdy do sąsiednich miejscowości z ciekawą ofertą kulturalną cieszyły się coraz większą popularnością. Na przykład zaprezentowany w terenie spektakl oparty na poezji Bogdana Balcerowicza „Wpisanie cienia” wywołał wiele dyskusji, a w konsekwencji wielkie upodobanie teatru przez mieszkańców wsi. Efektem tego było zorganizowanie w PDK raz w miesiącu spotkań szkoleniowych w ramach tzw. studium teatralnego, w którym uczestniczyli kierownicy  placówek oraz członkowie amatorskich zespołów teatralnych. Duża liczba teatrów amatorskich działających w sąsiednich miejscowościach zainspirowała Powiatowy Dom Kultury do zorganizowania w kwietniu 1972 roku I Rypińskiej Wiosny Teatralnej, której kolejne edycje trwają po dziś dzień.

               Do roku 1975 Powiatowy Dom Kultury sprawował opiekę merytoryczno – instruktażową nad placówkami w powiecie. Organizował szkolenia dla młodych pracowników klubów, świetlic, wiejskich domów kultury. W latach 70 – tych dom kultury miał pod opieką 6 wiejskich domów kultury, 16 klubów rolnika, 9 klubów „Ruch” i kilka świetlic wiejskich. W ramach Powiatowego Domu Kultury funkcjonował dział środowiskowy, zajmujący się sprawami na rzecz społeczeństwa. Należy podkreślić, że już w owym czasie placówka stała się organizatorem imprez cyklicznych, które miały duże znaczenie w upowszechnianiu kultury żywego słowa, popularyzacji literatury pięknej, sztuki teatralnej, muzyki. Do imprez cyklicznych należały: eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Piosenki Radzieckiej, Rypińska Wiosna Teatralna, spotkania, turnieje, konkursy, prezentacje artystyczne z okazji Dni Kultury Oświaty Książki i Prasy oraz Dekady Książki Społeczno – Politycznej. Cykliczny charakter miały  Zielone i Białe Wakacje dla dzieci – półkolonie, które po dziś dzień są organizowane.  Jednym z ważniejszych artystycznych osiągnięć lat 70 – tych był zdobyty przez reprezentantów Rypina: kapelę podwórkową, orkiestrę dętą  i młodzież,  przechodni Puchar w ramach Dni Drwęcy w Golubiu – Dobrzyniu. 

1974 rok

               Dyrektorem domu kultury został Czesław Meissner - aktor. Ten okres to końcowa faza istnienia powiatów. Klub Ruch został przejęty przez dom kultury i przekształcił się w Klub Kultury i Sztuki, z kierownikiem - instruktor Danutą Gronkowską na czele. Z inicjatywy instruktora PDK – artysty plastyka Elżbiety Bednarskiej powstała Galeria R, którą w maju 1974 r. otworzyła wystawa malarstwa Zygmunta Kotlarczyka. W Galerii R były wystawiane prace wielu wybitnych artystów plastyków m.in.: Barbary Jonscher z Warszawy,  Barbary Narębskiej – Dębskiej z Torunia, Edwarda Lutczyna. Wernisażom przeważnie towarzyszyły spotkania z twórcami prezentowanych prac. W październiku 1974 roku wznowiło działalność Społeczne Ognisko Artystyczne. W drugiej połowie 1975 roku PDK zmieniło nazwę na Rypiński Dom Kultury.

1976 rok

               Dyrektorem Rypińskiego Domu Kultury został były naczelnik miasta Euzebiusz Zaleśkiewicz. W 1977 r. dom kultury był przez pewien czas filią Wojewódzkiego Domu Kultury we Włocławku. W tym samym roku nowy dyrektor zainicjował powstanie chóru przy klubie seniora „Srebrny Włos”. Dom kultury był głównym odpowiedzialnym za prezentacje artystyczne podczas tzw. „Panoramy Włocławskiej”. Kontynuowane były nadal imprezy o charakterze cyklicznym, powstało wiele tematycznych klubów, kół teatralnych, zespołów zainteresowań.  Działały modelarnia, kółko fotograficzne, plastyczne,  muzyczne zespoły młodzieżowe, nadal pracował chór „Lutnia”. W  klubie seniora „Srebrny Włos” zaczęły tworzyć się sekcje: chóralna, hafciarska, kulinarna. Ciekawą inicjatywą  kulturalną z tego okresu były turnieje zakładów pracy, które odbywały się pod nazwą „Konfrontacje”. Prężnie działała Galeria R, w której odbywały się liczne wystawy. W latach 1977 - 79 odbywały się też spotkania młodzieży po hasłem „Dni Przyjaźni z NRD”, w 1978 roku „Wojewódzkie Dni Przyjaźni z Czeską Republiką Ludową” i w 1979 roku „Dni Przyjaźni z Węgierską Republiką Ludową”.  W czerwcu 1979 roku odbyły się trzydniowe Rypińskie Dni Radości, w ramach których miał miejsce festyn kulturalny z konkursami wokalnymi, plastycznymi, sprawnościowymi, muzycznymi, tanecznymi. Około 1980 roku ze względów zdrowotnych  dyrektor Euzebiusz Zaleśkiewicz zrezygnował ze stanowiska, a jego obowiązki przejęła instruktor  Zenobia Rogowska.  Następnie na krótko, bo do 1982 roku stanowisko dyrektora objęła Elżbieta Zembrzuska – Niedbalska. Wszystkie imprezy cykliczne nadal były kontynuowane, a od 1980 roku do kalendarza imprez kulturalnych dołączyła uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”.

  1982 rok

               Dyrektorem domu kultury został Andrzej Korzeniewski – znany w środowisku z działalności artystycznej. W tym czasie powstały w placówce odnoszące sukcesy na ogólnopolskich przeglądach zespoły muzyczne takie  jak :  „Blok A”, „Banzai”,  „7i” ,  „Rusty Band”. Działały modelarnia, klub seniora „Srebrny Włos” z sekcjami kulinarną, hafciarską, dziewiarską i krawiecką oraz teatrem poezji,  dziecięca sekcja plastyczna, powstał Młodzieżowy Klub Kultury. Kontynuowane były imprezy i wydarzenia cykliczne, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, występy kabaretów, zespołów muzycznych polskich i zagranicznych, wystawy plastyczne, fotograficzne, książek, akademie rocznicowe. Do kalendarza imprez kulturalnych dołączyły min.: Andrzejki,  Przegląd Piosenki Kolonijnej, turnieje szkół podstawowych i średnich, Zloty Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, Festyn Ludowy, Święto Latawca, dyskoteki dla młodzieży.

1991 rok

               Utworzono Rypiński Ośrodek Kultury, w skład którego weszły: Dom Kultury i kino „Bałtyk”, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Biblioteka Miejska. Ośrodkiem nadal kierował Andrzej Korzeniewski. W tym samym roku decyzją władz miejskich powróciła do Rypińskiego Ośrodka Kultury orkiestra dęta, która stała się niezwykle prestiżową Miejską Orkiestrą Dętą, a która działała wcześniej przy Rypińskich Zakładach Okrętowych. Orkiestra jest niezwykle ważnym elementem kulturalnego krajobrazu miasta z racji jej długoletniej tradycji. Jest trzecią w rankingu najstarszych orkiestr w Polsce – dziś liczy sobie 133 lata.

Od 1991 roku rozpoczęto uroczyste obchody Święta Uchwalenia Konstytucji  3 Maja. W tym okresie do najważniejszych imprez cyklicznych zaliczyć należy: finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (pierwszy w 1993 r.), eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Turnieje Recytatorskie Poezji Patriotycznej, Konkursy Recytatorskie Poezji Dziecięcej, Rypińską Wiosnę Teatralną, Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Piosenki Country, Przeglądy Piosenki Kolonijnej, Zloty Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, Spotkania Orkiestr Dętych,  Dni Rypina, Rejonowe Przeglądy Szkolnych Zespołów Artystycznych, prezentacje Światowych Zespołów Folklorystycznych w ramach sierpeckiej „Kasztelanii”, Białe i Zielone Wakacje, turnieje szkole „Gimnazjada” i „Licealiada”, prezentacje artystyczne i konkursy miss podczas Agry, festyny na pożegnanie wakacji, konkursy plastyczne „Wiersz kredką malowany”, „Fantastyczna podróż mojej wyobraźni”, imprezy charytatywne „Dar serca dla dzieci”, „Mikołajki”.

1999 rok

Na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 1999r. dokonano podziału Rypińskiego Ośrodka Kultury na trzy odrębne instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury (dom kultury i kino „Bałtyk”), Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Powyższym instytucjom nadano statuty i przekazano majątek nieistniejącego już ROK.

W tym samym roku nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury został Stanisław Kalinowski, który w roku 2000 przeniósł MOK do budynku kina „Bałtyk” przy ul. Warszawskiej 8 w Rypinie. Mimo ograniczonej powierzchni lokalowej działalność ośrodka była nadal kontynuowana. Organizowane były wszystkie imprezy cykliczne, do których dołączyły nowe: „Chałturiado – Maraton”, Ogólnopolskie Spotkania Kapel Podwórkowych „Sami Swoi” oraz Wiosenne Spotkania Orkiestr Dętych. W czerwcu 2001 roku odbyły się po raz pierwszy wybory Miss Ziemi Rypińskiej. Prowadzone były też stałe formy pracy, zaspakajające zainteresowania mieszkańców w różnym wieku. W kwietniu 2000 roku MOK rozpoczął też wydawanie biuletynu informacji kulturalnej „Bliżej Kultury”, w którym relacjonowano wydarzenia kulturalne organizowane przez instytucję.

2002 rok

Powrócił na stanowisko dyrektor Andrzej Korzeniewski, który kontynuował wszystkie wymienione formy działalności cyklicznej, okazjonalnej, stałych form pracy w sekcjach, klubach, kołach i zespołach. W tym czasie w MOK działały: Klub Dziecięcy, Klub Seniora „Srebrny Włos” z  teatrem poezji, chórem i zespołem wokalnym  „Walentynki”, kapela „Sami Swoi”, Chór Nauczycielski „Belcanto”,  zespoły muzyczne „Red Rain”, „The Wonder”, „Symmetry”, Miejska Orkiestra Dęta,  sekcja nauki gry na instrumentach dętych, sekcje: plastyczna, teatralna, Modelarnia Hobby,  zespół tańca towarzyskiego „Bota Fogos”, Studio Piosenki. Przy MOK działała także redakcja miesięcznika samorządowego „Kronika Rypińska”, a także Towarzystwo Miłośników Ziemi Rypińskiej.

2007 rok

W lipcu 2007 roku ponownie nastąpiła zmiana dyrektora. Został nim Paweł Moliński. W styczniu 2008 roku MOK wziął pod opiekę dział promocji, dotychczas działający przy Urzędzie Miasta. W kwietniu 2008 roku, uchwała Rady Miasta przekształciła MOK w Rypińskie Centrum Promocji i Kultury. Nadal działały prężnie kluby i sekcje zainteresowań, podopieczni placówki zdobywali wiele nagród na ogólnopolskich konkursach. W tym czasie zorganizowano dla mieszkańców miasta wiele imprez plenerowych, podczas których koncertowały gwiazdy polskiej estrady. Prężnie działały młodzieżowe zespoły muzyczne „The Wonders,” „Roller Coaster”, „Raissa”, „Blue Breeze” „Silent Rave”, „Lucky Strike”, które koncertując na festiwalach w całej Polsce odnosiły muzyczne sukcesy. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta budynek kina „Bałtyk” zyskał nową elewację, zostały wymienione drzwi i okna, przeprowadzono remont pomieszczeń instruktorskich i administracyjnych, wymieniono fotele w sali widowiskowo – kinowej, zainstalowano klimatyzację. Budynek RCPiK zyskał na estetyce, jednak brak środków na kapitalny remont sali i wyposażenie kina „Bałtyk” w projektor cyfrowy, spowodowało znaczne ograniczenie seansów filmowych, a w konsekwencji spadek oglądalności.

2011 rok

W kwietniu 2011 roku dotychczasowego dyrektora zmienił na stanowisku były instruktor RCPiK – Marcin Krzemiński. W tym samym roku też dom kultury nawiązując do dawnych tradycji kulturalnych w mieście powrócił do starej nazwy, a mianowicie Rypiński Dom Kultury. Wraz z powrotem do starej nazwy, pojawiło się na budynku RDK podświetlane logo instytucji.  W ramach RDK działały: młodzieżowe zespoły muzyczne („Blue Breeze”,  “Insomnia”, “Variety”, “Pure Sunrise”, „Deep Rooted”), Miejska Orkiestra Dęta, sekcja nauki gry na instrumentach dętych, gitarze, pianinie, sekcja wokalna Studio Piosenki, chór nauczycielski „Belcanto”, kółko plastyczne, modelarnia „Hobby”, Klub Seniora „Srebrny Włos”,  Klub Seniora “Wrzosy”, sekcja tańca nowoczesnego. Kontynuowane były po przerwie konkursy recytatorskie, muzyczne i inne wydarzenia o charakterze cyklicznym.  Inny wymiar  - większy niż dotychczas, zyskał Dzień Dziecka. RDK w ramach współpracy z Urzędem Miasta i innymi instytucjami kultury oraz jednostkami współorganizował wspólny, miejski Dzień Dziecka, który przeszedł do cyklicznych wydarzeń. Z inicjatywy instruktorów RDK – Andrzeja Pawlewicza, Agnieszki Szwankowskiej, Justyny Motylewskiej i Grzegorza Ziomka powróciły dawne, tradycyjne imprezy estradowe z okazji Dnia Kobiet, Andrzejek oraz pojawiły się nowe, które stały się wydarzeniami cyklicznymi: program bożonarodzeniowy, w którym prezentowali swoje umiejętności aktorskie, recytatorskie, wokalne i instrumentalne podopieczni instruktorów RDK zrzeszeni w odpowiednich sekcjach. Programy świąteczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności, a towarzyszył im konkurs plastyczny na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W 2013 roku kalendarz imprez wypełniła kolejna propozycja. Specjalnie na zakończenie lata z myślą o młodych muzykach rockowych i amatorach ostrych brzmień zorganizowano I Festiwal Rockowy „Riff Master”, w którym oprócz naszych zespołów rockowych jak „Deep Rooted” z Łukaszem Wiśniewskim, „RAF &Kreatywni RDK”, „Raissa & Lenek”, „ Dead on Arrival”  zaprezentowały się zespoły z całej Polski. W tym czasie RDK organizował także Majówki w Nowym Centrum Rypina – na placu przy ul. Nowy Rynek, które z roku na rok obfitowały w coraz atrakcyjniejsze rozrywki. W 2012 roku pojawiła się kolejna impreza cykliczna: eliminacje powiatowe do Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans”. Młodzież zrzeszona w RDK odnosiła sukcesy wokalne, instrumentalne, teatralne i recytatorskie poza granicami miasta. W 2012 roku podczas Dni Rypina w konkursie „Wędka Burmistrza” wygrał projekt przygotowany przez Rypiński Dom Kultury – stworzenie profesjonalnego Studia Nagrań.  Wkrótce po tym w instytucji powstało i działa po dziś dzień profesjonalne studio, które realizuje z roku na rok coraz większe muzyczne projekty. Dzięki temu zespoły działające w RDK, wokaliści, chór „Belcanto”, Miejska Orkiestra Dęta zaistnieli na płytach CD.

2014 rok – do dziś

Nowym dyrektorem Rypińskiego Domu Kultury został dotychczasowy instruktor – Grzegorz Ziomek, który funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Nadal kontynuowane są imprezy cykliczne, okolicznościowe, wydarzenia kulturalne realizowane samodzielnie i przy współpracy z innymi instytucjami. Do kalendarza imprez kulturalnych trafia kolejna propozycja – Rypiński Przegląd Chórów Amatorskich, która stała się dużym przedsięwzięciem organizowanym co dwa lata. Przy RDK zaczął działać wolontariat artystyczny, którego członkowie uczestniczą w przygotowaniach dużych imprez plenerowych. Działają prężnie wszystkie sekcje i kluby, które angażują się w życie kulturalne miasta. Nadal swoje muzyczne pasje rozwijają zespoły młodzieżowe. Do już istniejących grup dołącza nowa formacja „Awersja”. Realizowane są wszystkie dotychczasowe imprezy kulturalne. Pojawiają się nowe projekty muzyczne realizowane w studio nagrań. W lipcu 2016 roku reaktywuje się kino „Bałtyk”. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza i Rady Miasta możliwe staje się zakupienie projektora cyfrowego, niezbędnego do wyświetlania najnowszych premier filmowych.  Od tego czasu kino „Bałtyk” przeżywa „drugą młodość”.  Sala widowiskowa niemal na wszystkich seansach jest w całości wypełniona widzami. Skutkuje to powstaniem kolejnego sekcji w instytucji, a mianowicie Klubu Miłośników Filmów, skupiającego amatorów ambitnego kina. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów organizuje się specjalnie dla nich nową imprezę - Przegląd Muzycznych Zespołów Artystycznych Klubów Seniora „Do Re Mi Seniora”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem zespołów muzycznych, skupiających ludzi „jesieni życia” z miasta i sąsiednich miejscowości. Dyrektor i instruktorzy domu kultury pracują nad godnym uczczeniem imponującego jubileuszu 60 – lecia naszej instytucji, który będziemy świętować wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami, władzami, zaproszonymi gośćmi, m.in. z byłymi pracownikami w listopadzie 2016 roku.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się